Para-Influenza (griep)
Para-Influenza is een besmettelijke respiratoire aandoeningen bij honden veroorzaakt door een specifieke type A influenza virus." Dit is een ziekte van de honden, niet van de mens.
Veel honden die blootgesteld zijn aan het virus zullen geen klinische symptomen laten zien. Wanneer de hond wel ziek wordt van het canine influenza virus, (honden griep),zijn de symptomen meestal erg mild en vergelijkbaar met een flinke verkoudheid (loopneus en evt een lichte verhoging), wel wordt bij de hond het slijmvlies van de luchtpijp vaak aangetast en geirriteerd. Dit kan de hond laten hoesten en de hond gevoeliger maken voor bordotella de verwekker van kennelhoest. Het meest voorkomende symptoom is dan een blaffende hoest die aanhoudt 10-21 dagen aanhouden kan. Een veel kleiner percentage van de honden ontwikkelt een meer ernstigere vorm van de ziekte met verschijnselen van longontsteking en hoge koorts. Deze honden hebben meer medische zorg nodig. Bij tijdige medische hulp is het sterftecijfer zeer laag.

Para-Influenza is een van de veroorzakers van 'kennelhoest'.

 

Kennelhoest
Kennelhoest bij de hond is een besmettelijke infectie van de voorste luchtwegen (neus, keel, luchtpijp). De naam kennelhoest suggereert dat het alleen maar in kennels voorkomt, maar dat is niet juist. Elke hond die met andere honden in aanraking komt kan kennelhoest krijgen. 
Kennelhoest kan worden veroorzaakt door het Para-influenza-virus, adenovirussen maar ook door een bacterie, Bordetella Bronchisepta. 
Bordetella verspreid zich door niezen en hoesten en door direct neus- en bekcontact. Plekken met een verhoogde infectiedruk zijn plaatsen waar veel honden samenkomen zoals hondenuitlaatveldjes, shows, kennels en pensions. Heeft uw hond een verlaagde weerstand door bijvoorbeeld ziekte of ouderdom dan is de kans dat een besmetting tot een infectie leidt ook veel groter.

Kenmerkend voor kennelhoest is een hele harde droge hoest. "Het lijkt wel alsof er iets vast in de keel zit." In de acute fase zien we vaak hele hoge koorts, zeker bij niet gevaccineerde dieren. Daarnaast kunnem de patienten kokhalzen sloom zijn en slecht eten.
De dierenarts stelt de diagnose kennelhoest aan de hand van het verhaal en het lichamelijk onderzoek. Vooral het hoesten van de hond wanneer op de luchtpijp gedrukt wordt is zeer suggestief.

 

 

Kennelhoest | Dierenkliniek Kenaupark

Kennelhoest is een zeer besmettelijke voorste luchtweginfectie. Dit houdt in dat de keel, luchtpijp en grote bronchiën ontstoken zijn. Kennelhoest kan door veel verschillende micro-organismen veroorzaakt worden, de meest voorkomende verwekkers zijn het Para-influenza virus en de bacterie Bordetella bronchiseptica. Het is te vergelijken met de keelontsteking bij de mens, wat ook zeer veel verschillende veroorzakers kent.

Therapie

Verreweg de meeste honden herstellen binnen enkele weken uit zichzelf van kennelhoest. Het is vaak een zelflimiterende infectie, dit betekent dat de infectie uit zichzelf eindigt. Nadien kan er nog enkele weken incidenteel gehoest worden.

 

Toevoeging KDH

Bij de milde vorm van kennelhoest :