Giardia

 

Tegenwoordig meer regel als uitzondering. Giardia is een eencellige parasiet (wormpjes). Lintworm, spoelworm zijn wormpjes die je in de ontlasting terugziet. Maar giardia zie je niet. Je ziet alleen maar symptomen zoals, breiige, wisselende ontlasting,  zelfs vaak ontlasting, veel drinken en veel plassen. Achterblijven in gewicht. Door gedeelde ervaringen (collegas, labaratorium, dierenarts) krijgen ook wij steeds meer inzicht in deze vaak onderkende parasiet. Over deze parasiet is veel onduidelijke en verkeerde informatie  te vinden en wordt dit helaas ook op verschillende manieren uitgelegd en behandeld door dierenartsen. Zie artikel van de Universiteit van Utrecht.  Gelukkig blijkt in de praktijk dat honden hier praktisch nooit ziek van zijn. Dit is een van de symptomen. Ook blijkt de stam van deze parasiet toch iets anders te zijn als de giardiaparasiet die bij mensen voorkomt zodat deze niet als zoonose beschouwd hoeft te worden(bron Universiteit v. Utrecht) Er zijn 2 middelen waar deze parasiet gevoelig voor is en dat is panacur (fenbendazole)  en flagyl. Uit ervaring weten wij dat een combinatie van deze middelen het beste werkt, in samenhang met het herhaalschema. Helaas worden mensen nog altijd flink op kosten gejaagd  als men met deze klachten naar een dierenarts gaan. Terwijl dit vaak  niet nodig is. Vaak worden eerst dieetvoeders geprobeerd, middelen om de diarree te stoppen, veel herhaalconsulten.  Vaak zijn na behandeling de parasietjes weg maar de klachten nog niet over. Cystes worden nog weken na de behandeling uitgescheiden. Mochten wij nav uw ervaringen  een pup verdenken van giardia kunnen wij u op afstand kosteloos helpen dmv mestmonsters insturen en medicatie van onze dierenarts. Het kan zijn dat een pup het met zich mee draagt maar hij kan dit makkelijk overal oplopen. Cystes, eitjes zitten in de natuur, in het milieu. Wanneer een pup het kwetsbaarst is kan dit voor problemen zorgen. En dat is vaak in de speenperiode.

 

 

19-10-2015:
De uitdaging van het behandelen en bestrijden van Giardia-infecties bij honden en katten leidt in de praktijk regelmatig tot vragen. Omdat klinische problemen na behandeling vaak lijken te persisteren bij hond en kat of omdat de test na een schijnbaar succesvolle behandeling positief blijft, is er behoefte aan meer duidelijkheid en uniformiteit op het gebied van diagnostiek, behandeling en management van Giardia-infecties. Via onderstaande link zijn 2 artikelen uit het Tijdschrift voor Diergeneeskunde over Giardia-infecties te downloaden. Het eerste deel geeft een overzicht van de epidemiologie bij mens en dier. In deel 2 wordt een consensus over diagnostiek en therapie bij hond en kat geformuleerd.

Deel 1: Epidemiologie bij mens en dier
Deel 2: Consensus over diagnostiek en therapie bij hond en kat

24-01-2011:
De klinische betekenis van Giardia bij hond en kat wordt ernstig overschat.

Uit onze dagelijkse contacten met praktici blijkt dat veel collegae Giardia als een belangrijke en gevaarlijke darmparasiet beschouwen. Deze visie is begrijpelijk, maar feitelijk onjuist. Giardia is een veel voorkomende protozoaire darmparasiet, die maar in enkele gevallen tot diarree leidt. Het gebruik van gevoelige, niet kwantitatieve commerciële sneltesten heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in overdiagnostiek van Giardia-infecties en veelvuldige onnodige behandelingen met een antibioticum of een anthelminticum. Het aantreffen van cysten - of trophozoieten in verse faeces- of het hebben van een positieve sneltest is zeker niet altijd de verklaring voor diarreeklachten. Het argument dat Giardia een zoönose is en daarom met kracht bestreden dient te worden heeft maar beperkte waarde: uit moleculair onderzoek blijkt vooralsnog dat de stammen die bij de mens en zijn gezelschapsdieren voorkomen grotendeels verschillend zijn.

Met name bij jonge dieren met diarreeklachten waarbij veel cysten worden aangetoond is de causale betekenis hiervan aannemelijk en een gerichte behandeling (fenbendazole of metronidazole) gerechtvaardigd.

D J. Houwers
R. Nijsse

Giardia testkits 

Giardia testkits versus de klassieke zinksulfaat flotatie met goede microscopie 

Er zijn studies die uitwijzen dat de thans verkrijgbare testkits voor Giardia beter –gevoeliger- zouden zijn dan de gebruikelijke microscopie. Er zijn echter ook studies die het omgekeerde laten zien. Om te evalueren of de bij het VMDC gangbare –klassieke- methode van zinksulfaatflotatie en microscopie nog wel optimaal is hebben we een PCR-test ontwikkeld die theoretisch een maximale gevoeligheid heeft. 
Een vergelijkend onderzoek op klinische monsters heeft laten zien dat de methode zoals die bij het VMDC gangbaar is, globaal even gevoelig is als deze PCR, m.a.w. het is niet waarschijnlijk dat commerciële sneltesten een betrouwbaarder resultaat geven. Een klinisch voordeel van de zinksulfaatflotatie/microscopie is dat er ook nog een –grove- kwantificering plaatsvindt en bovendien dat meteen ook nog andere parasitaire diarreeverwekkers worden opgespoord c.q. uitgesloten.

1999:
Giardia een potientiele diarreeverwekker  (TvD 1999)